بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

مطالب دیگر:
📂رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي📂استرس قبل از ازدواج در ميان دانشجويان دختر رشته مشاوره و راهنمايي📂بررسی ماشينهاي الكتريكي كوچك و موارد استفاده از آن📂راهكارهاي مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزي در ايران از ديدگاه اساتيد كشاورزي📂مقايسه باورهاي غيرمنطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و مادران داراي فرزند عادي📂مقايسه ميزان هيجان خواهي دانشجويان متأهل و مجرد در دانشگاه آزاد اسلامي📂بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت و شيوه فرزندپروري در بين دانش آموزان مقاطع سوم دبيرستان📂بررسي رابطه بين عزت نفس و شيوه هاي تربيتي والدين📂رابطه اضطراب و انگيزه پيشرفت در بين دانشجويان دختر و پسر📂فناوری و کاربرد رنگ های نانو در ساختمان📂هدفمند كردن يارانه در كاهش فقر📂بررسی مقايسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي📂تاريخچه طراحي لباس و خود لباس (فنون فروشندگي)📂مبانی نظری وپیشینه پژوهش مدیریت کیفت فراگیر📂پیشینه ومبانی نظری تحقیق اخلاق حرفه ای📂مبانی نظری وپیشینه پژوهش اعتبار📂مبانی نظری وپیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی📂مبانی نظری وپیشینه پژوهش ظرفیت جذب دانش📂مبانی نظری وپیشینه پژوهش نگرش سازمانی📂مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی
بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری|32011523|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 95صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر سر جذب منابع از بازار پولی و همچنین جذب و حفظ مشتری،گسترش پیدا کرده است.از آنجایی که یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان است،بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک به برند بانک و اهمیت آن در موفقیت بانک باور نداشته باشند نمی توانند به تقویت برند بانک کمک کنند.این پزوهش با رویکرد کمی و با الهام از نظریه هدف گذاری و برندسازی داخلی درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان بانک ملت استان گیلان در 54 شعبه که تعداد کل این کارکنان در شعبات بانک ملت استان برابر 565 نفر می باشد تشکیل میدهند.برای گرد آوری داده ها از روش نمونه گیری غیر احتمالی(ساده) و پرسشنامه در طیف لیکرت استفاده شده.ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیر های پژوهش در حد قابل قبول بوده و از روایی محتوای مناسبی برخوردارند.تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 229 نفر محاسبه شد.حدود 300 پرسشنامه توزیع شد و 285 پرسشنامه برگشت داده شد.آزمون مدل به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد.نتایج نشان می دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بر برند اثر مثبت دارد(23/0=γ ؛04/2=t).شفافیت اهداف برند بر وفاداری بر برند اثر مثبت دارد(41/0=γ, 082/2=t).سختی تحقق اهداف برند بر تعهد به برند اثر مثبت دارد(23/0=γ؛ 02/2=t).سختی تحقق اهداف برند بر وفاداری اثر ندارد.برند سازی داخلی بر تعهد کار به برند اثر مثبت دارد.(48/0=γ؛ 46/4=t).برند سازی داخلی بر وفاداری کار اثر ندارد.تعهد به برند بر وفاداری اثر مثبت دارد(22/0=γ؛ 00/2=t).وفاداری به برند بر عملکرد اثر مثبت دارد.(40/0=γ ؛ 92/3=t).

مقدمه

پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی در اوایل دهه 1380 و توجه آنها به مفاهیمی نظیر مشتری مداری و ایجاد ارزش برای مشتریان تغییرات چشمگیری در نحوه ی برخورد کارکنان ونوع ارائه خدمات بانکی آنان به مشتریان در مقایسه با بانکهای دولتی به وجود آمد.این امر در کنار آزادی و استقلال عمل نسبی مدیران بانکهای خصوصی موجب تقویت فضای رقابتی نظام بانکی ایران و گرایش بانکهای دولتی به سوی مفاهیمی مانند بازاریابی، تبلیغات، مدیریت راهبردی وبه تازگی مدیریت برند شده است.در چند سال اخیر وبا افزایش تعداد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ریزو درشت خصوصی از یک سو و خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی مانند ملت، صادرات، تجارت، رقابت بر سر جذب منابع از بازار پولی کشور شدت یافته است.متاسفانه تنها ابزار از بین ابزار های عصر رقابت مانند بازاریابی، تبلیغات ،مدیریت راهبردی و مدیریت برند، تنها به عنصر تبلیغات توجه شده.
در نظام بانکی ایران با رویکرد بالا به پایین وبا تکیه بر دو ابزاراصلی تبلیغات سنگین و آموزش نیروی انسانی در راستای جذب مشتریان ارزشمند وحفظ آنها تلاش می شود.در این بین سایر عوامل کلیدی در حوزه ی مدیریت برند که با بدنه صفی بانک یعنی کارکنان فعال در شعب مرتبط است مانند احساس ،هویت، برندسازی داخلی، رضایت شغلی، جو رقابتی موجود در شعبه مغفول واقع شده اند.به تازگی در سطح دنیا و به پیشتازی صنعت هتلداری و گردشگری موضوع برندسازی داخلی به عنوان پیوند منابع انسانی و بازاریابی مطرح شده است.یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان و به طور خاص کارکنان در سطح شعب با مشترین است بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک به برند بانک و اهمیت آن در موفقیت بانک به عنوان یک کل و خودشان به عنوان بخشی از آن کل باور نداشته باشند نمی توانند و نمیخواهند به تقویت برند بانک کمک کنند.
بنابر این در ادبیات بازاریابی سازمانهای خدماتی موضوع برندسازی داخلی مطرح شده است.هدف برندسازی داخلی تامین تعهد کارکنان به عنوان مشتریان داخلی نسبت به برند سازمان در تعامل با مشتریان است. این مفهوم به تازگی یکی از عوامل موفقیت سازمان در ایفای تعهد برند به منظور برآوردن انتظارهای مشتریان که به وسیله فعالیتهای مختلف ارتباطی تنظیم میگردد معرفی شده است.
یکی از این بانکهای خصوصی فعال در نظام بانکی ایران بانک ملت است.
بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 1359 تشکیل و با شماره 38077 در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.در سال 1384 به عنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد.
هدف اصلی تحقیق طراحی و آزمون مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در رابطه با برند با رویکرد برندسازی داخلی در بانک ملت می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1)مقدمه 2
1-2)بیان مساله 3
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4)اهداف تحقیق 5
1-5)چارچوب نظری تحقیق 6
1-6)مدل نظری تحقیق 7
1-7)پرسشهای تحقیق 7
1-8)فرضیه های تحقیق 8
1-9)تعریف نظری متغیرهای تحقیق 8
1-9-1) شفافیت اهداف برند 8
1-9-2)سختی تحقق اهداف برند 9
1-9-3)برند سازی داخلی 9
1-9-4)عملکرد برند در سطح کار کنان 10
1-9-5)تعهد کاركنان به برند 10
1-9-6)وفاداری کارکنان به برند 11
1-9-2) تعاريف عملياتي متغيرها 11
1-9-2-1) شفافيت اهداف برند 11
1-9-2-2) سختي تحقق اهداف برند 11
1-9-2-3) برند سازي داخلي 11
1-9-2-4) عملكرد برند در سطح كاركنان 11
1-9-2-5) تعهد كاركنان به برند 12
1-9-2-6) وفاداري كاركنان به برند 12
1-10) قلمرو تحقیق 12
1-10-1) قلمرو موضوعي 12
1-10-2) قلمرو مكاني 12
1-10-3) قلمرو زماني 12
فصل دوم:ادبیات و پیشینه 13
2-1)بخش اول:نام تجاری (برند) 14
2-1-1)مقدمهَ 14
2-1-2)تاریخچه برند 15
2-1-3)ویژگی های یک برند مناسب 18
2-1-4)قدرت و ارزش برند 19
2-1-5)برند سازی 20
2-1-5-1-) برندسازي خارجي 20
2-1-5-2) برندسازي داخلي 20
2-1-6)عملکرد برند و معیار سنجش آن 21
2-1-7)عملکرد برند در سطح کار کنان 22
2-1-8)حس تعلق کارکنان به برند 22
2-1-9)تعهد کارکنان به برند 23
2-1-10)وفاداری کارکنان به برند 23
2-2)بخش دوم:عملکرد کارکنان 24
2-2-1)مقدمه 24
2-2-2)تعریف ارزیابی عملکرد 25
2-2-3)تاریخچه ارزیابی عملکرد 26
2-2-4)ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 27
2-2-5)هدف ارزیابی عملکرد 28
2-2-5-1) اهداف ارزيابي عملكرد از نظر كلين 28
2-2-5-2) اهداف ارزيابي عملكرد از نظر مك گرگور 29
2-2-5-3) اهداف ارزيابي عملكرد از نظر ابيدا 29
2-2-6)کاربرد های ارزیابی عملکرد 30
2-2-7)مراحل ارزیابی 32
2-2-8)منابع ارزیابی عملکرد 35
2-2-9)روشهای ارزیابی 36
2-2-9-1) روش هاي مقياسي 37
2-2-9-2) روش عامل سنجي 38
2-2-9-3) روش ثبت وقايع حساس 38
2-2-9-4) روش توصيفي 38
2-2-9-5) روش قياسي 39
2-2-9-6) روش درجه بندي 39
2-2-9-7) روش توزيع اجباري 40
2-2-9-8) روش انتخاب اجبراي 40
2-2-9-9) روش مقياسي رفتاري 40
2-2-10)پیشینه تحقیق 41
2-2-10-1) منابع داخلي 41
2-2-10-2) منابع لاتين 43
فصل سوم:روش اجرای تحقیق/مواد و روش ها 46
3-1) مقدمه 47
3- 2)قلمرو مکانی تحقیق 47
3- 3) روش تحقیق 47
3-4) جامعه و نمونه آماری 47
3-4-1)جامعه آماری 47
3-4-2)حجم نمونه 48
3-4-3)روش نمونه گیری 48
3-5) متغیرهای تحقیق 49