بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت ايزولاسيون تكنيك اسپتيك🔍گزارش کارآموزی مجموعه گزارش هاي كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت🔍پاورپوینت تکنیک شمارش ابزار جراحی و مراقبت های پس از ان🔍پاورپوینت ابزارهای دقیق جراحی به زبان انگلیسی🔍تحقیق اعاده حیثیت🔍پاورپوینت سقط جنين قانوني🔍پاورپوینت Sialitic سیالیتی (انواع چراغ های اتاق عمل)🔍پاورپوینت انواع قیچی جراحی Scissors🔍پاورپوینت مرور كلي اپيدميولوژی بيماري پريودنتال🔍پاورپوینت بررسی بیمارستان🔍پاورپوینت ابزارهای اتاق عمل به زبان انگلیسی🔍پاورپوینت ابزارهای عملیاتی اتاق عمل🔍پاورپوینت انواع سوزن های جراحی🔍پاورپوینت ابزارهای قدیمی در اتاق عملیات🔍پاورپوینت جراحی با عنوان Rodent Survival Surgery به زبان انگلیسی🔍پاورپوینت نحوه به کارگیری وسایل در حین عمل جراحی🔍پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز🔍پاورپوینت گیره و سپکولوم گیره و بشقاب در جراحی🔍پاورپوینت بررسی اتاق عمل (Environment of OPERATING ROOM)🔍پاورپوینت ضدعفونی کننده ها به زبان انگلیسی
بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی|32011518|hda
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی آماده دریافت می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 110صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

امروزه سازمان ها نه تنها، به پرورش رفتار کارآفرینانه جهت رقابت موفق در این محیط متغیر و پیچیده نیاز دارند، بلکه برای ادامه حیات و رشد، باید هرچه بیشتر خلاق و نوآور باشند. از اینرو برای اين كه سازمان ها در بازار، رقابتي تر عمل كنند بايد رويكردي كارآفرينانه داشته باشند. لازمه بهره مندی از مزایای کارآفرینی سازمانی، شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بروز رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان است. از اینرو، تحقیق حاضر به پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، بانک های خصوصی شهر رشت (شامل بانکهای صادرات ایران، ملت، قوامین، پارسیان، پاسارگاد و بانک تجارت) مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها تعداد 400 پرسشنامه در 40 شعبه از این شش بانک خصوصی فعال در سطح شهر رشت (هر شعبه 10 عدد پرسشنامه) توزيع گردید كه از اين تعداد، 328 عدد پرسشنامه قابل قبول استخراج شد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمنا در تحقیق حاضر از شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری جهت آزمون 7 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده به عمل آمد. روش تحقیق از نظر هدف، كاربردي و از نوع علّی است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نگرش، هنجارهای ذهنی و همچنین کنترل رفتاری ادراک شده به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر دارند. همچنین متغیرهای انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده بطور غیرمستقیم بر تمایل به کارآفرینی سازمانی تاثیر می گذارند. بعلاوه مشخص گردید که متغیرهای انگیزش و مهارت های فردی بر نگرش تاثیر مثبت داشته و متغیرهای حمایت محیطی ادراک شده و پویایی محیطی ادراک شده نیز بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر مثبت دارند.

مقدمه

از مهمترین ویژگیهاي جهان امروز، تغییرات گسترده، افزایش پیچیدگیها و رقابتهاست و سازمانهاي امروزي در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت می کنند. تحولات عظیم و مستمر از خصوصیات این محیط و فضاي کسب و کار است که لزوم توجه به هماهنگی با محیط را پررنگ می کند (737، 2007 ،Menzel et al). از سوی دیگر، اقتصاد جهاني در شرف تحول و ايجاد تغيرات ژرف و اساسي است و بالطبع سازمانهای توليدي و خدماتي نیز از اين امر مستثني نيستند. شرايط محيطي و رقابتی به حدي پيچيده، پويا و نامطمئن است كه سازمانها ديگر نمي توانند تنها با تغيرات روبنايي مانند تغيير روشها، سيستمها، ساختار، فناوري و غيره حيات و بقاي بلندمدت خود را تضمين كنند (668، 2012 ،Boso et al). همچنين آنها نميتوانند فقط با تعدادی از افراد خلاق و كارآفرين و يا اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي كوچك، چابك، نوآور، فرصت گرا و كم هزينه فائق آيند (209 ،2011 ،D Souza and Mulla)، بلکه بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه كارآفرينانه پيدا كنند و بتوانند براحتي، مستمر و بطور فردي يا گروهي فعاليتهاي كارآفرينانه خود را به اجرا درآورند. اين مهم مستلزم پياده سازي پديده اي مهم تحت عنوان كارآفريني سازماني است (حسین پور و زارعی وش، 1389، 172-171). كارآفريني سازماني به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد، فرآيندهاي تازه و سيستمهاي سازماني نوين است (مقدسی، 1388، 3). بعبارت ديگر، كارآفريني سازماني، فرآيندي است كه در آن محصولات يا فرآيندهاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان بمنظور دستيابي به نتايج نوآورانه برخوردار هستند. اين فرآيند نيازمند تمایل به كارآفرينی است. تمایل به كارآفرينی سازماني، به مفهوم سازي و پياده سازي يك ايده، فرآيند، محصول، خدمت يا يك كسب و كار جديد دلالت دارد (164 ،2010 ،Srivastava and Agrawal). در نتیجه، امروزه شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی به یک ضرورت برای سازمان ها تبدیل شده است. کارآفرینی سازمانی تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار دارد که در این تحقیق، بر اساس مدل تحقیق فینی و همکاران (2013) تاثیر انگیزش، مهارت های فردی، حمایت محیطی ادراک شده، پویایی محیطی ادراک شده، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر کارآفرینی سازمانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2 - اهداف فرعی 8
1-4-3 - هدف کاربردی 8
1-5- چارچوب نظری 9
1-6- فرضیه های تحقیق 10
1-7- تعریف متغیرها 10
1-7-1- تعریف مفهومی متغیر ها 11
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرها 13
1-8- قلمرو تحقیق 15
1-8-1- قلمرو موضوعی 15
1-8-2- قلمرو مکانی 15
1-8-3- قلمرو زمانی 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 17
2-2- کارآفرینی 17
2-3- ویژگی های کارآفرینان 18
2-4- سه موج در کارآفرینی 20
2-5- انواع كارآفريني 23
2-6- کارآفرینی سازمانی 23
2-7- مدل هاي كارآفريني سازماني 26
2-7-1- مدل كارآفريني سازماني كورنوال و پرلمن 26
2-7-2- مدل كارآفريني سازماني اكهلس و نِك 27
2-7-3- مدل كارآفريني سازماني كوراتكو و همكاران 28
2-7-4- كارآفريني سازماني تامپسون 30
2-8- شاخص هاي مناسب در انتخاب كارآفريني سازماني 31
2-9- فرآیند کارآفرینی سازمانی 32
2-10- موانع و محدودیت های كارآفريني سازماني 34
2-11- عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی 37
2-11-1- انگیزش 38
2-11-2- مهارت های فردی 39
2-11-3- حمایت محیطی ادراک شده 40
2-11-4- پویایی محیطی ادراک شده 40
2-11-5- نگرش 41
2-11-6- هنجارهای ذهنی 42
2-11-7- کنترل رفتاری ادراک شده 42
2-12- پیشینه تحقیق 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 47
3-2- فرآیند اجرای تحقیق 47
3-3- روش تحقیق 48
3-4- جامعه و نمونه آماری 48
3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 49
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 50
3-6-1- روایی 51
3-6-2- پایایی 52
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 55
4-2- آمار توصیفی 55
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 56
4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 57
4-2- 3- توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 58
4-2-4- توصیف متغیر انگیزش 59
4-2-5- توصیف متغیر مهارت های فردی 60
4-2-6- توصیف متغیر حمایت محیطی ادراک شده 61
4-2-7- توصیف متغیر پویایی محیطی ادراک شده 62
4-2-8- توصیف متغیر نگرش 63
4-2-9- توصیف متغیر هنجارهای ذهنی 64
4-2-10- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 65
4-2-11- توصیف متغیر تمایل به کارآفرینی سازمانی 66
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 67
4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها 68
4-5- شاخص های برازندگی مدل 69
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق 70
4-7- بررسی فرضیه های تحقیق 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 76
5-2- نتیجه گیری 76
5-3- پیشنهادات تحقیق 77
5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 78